ZEV Šaratice, a.s.

Objevte LUKROM

ZEV Šaratice, a.s.

Společnost ZEV Šaratice, a.s. hospodaří na katastrech obcí Šaratice, Zbýšov a Hostěrádky-Rešov.

Podnik provozuje rostlinnou a živočišnou výrobu, při realizaci úzce spolupracuje s podniky začleněnými do skupiny LUKROM.

POZVÁNKA NA VH ZEV 2024
Rozvaha 31.12.2023
Výkaz Z+Z 31.12.2023

Výroční zpráva 2023
Jednací řád VH 2024
Volební řád VH 2024

 

P U B L I C I T A  P R O J E K T U

Získaná dotace umožnila společnosti ZEV Šaratice, a.s. od r.2023 rozšíření produkce živočišné výroby o více než 20%, což činí navýšení počtu kuřat o 37.000 ks v každém turnusu.

 

 

 

Rostlinná výroba

Společnost hospodaří na výměře 985 ha. K základním pěstovaným plodinám patří pšenice ozimá, kukuřice, ječmen a řepka ozimá.

 

 

Živočišná výroba

Živočišnou výrobu společnost provozuje ve třech halách v Šaraticích a jedné hale ve Zbýšově, ve kterých probíhá výkrm drůbeže. Výhradním odběratelem této produkce je společnost RACIOLA Uherský Brod, s.r.o..

Kontakt

ZEV Šaratice, a.s.
 

Místopředseda představenstva:               
Marian Špunar
tel.: +420 544 224 696
marian.spunar@lukrom.cz

Vedoucí střediska:          
Lubomír Rušák
tel.: +420 731 601 416
lubomir.rusak@lukrom.cz

Evidence půdy:
Alice Lázníčková
tel.: +420 608 557 200
alice.laznickova@lukrom.cz

PŘEHLED VŠECH KONTAKTŮ podniku ZEV Šaratice, a.s.

nahoru