en f

ZEAS Bánov, a.s.

ZEAS Bánov, a.s.

 

Společnost ZEAS Bánov, a.s., vznikla v roce 1995 transformací zemědělského družstva na akciovou společnost. Do skupiny LUKROM byla začleněna v roce 1998.

Na farmě v Bánově jsou odchovávány holštýnské jalovice v počtu 400 – 500 ks, a to pro společnost Agroječmínek s.r.o.  Na farmě v Suché Lozi je středisko rostlinné výroby.

 

2018:

Notářský zápis

Výpis z obchodního rejstříku

Oznámení o způsobu uplatnění nároku na výplatu protiplnění za odevzdané akcie ZEAS Bánov, a.s.

Protokol o předání akcií

Dodatečná výzva - protiplnění za akcie

Projekt fúze sloučením ZEAS Bánov, a.s. a Ekologická farma Stupava, s.r.o.

 

2017:

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu 2018

Znalecký posudek o stanovení ceny akcií ZEAS Bánov, a.s.

Žádost o svolání valné hromady

 

2016:

Přepis akcií ZEAS Bánov - 2016

Pozvánka na MVH - ZEAS Bánov - 2016

Zpráva auditora o ověření zahajovací rozvahy ZEAS Bánov,a.s. k 1.1.2016

Společná znalecká zpráva o přezkoumání projektu fúze sloučením ZEAS Bánov a EKOZEAS ze dne 2.6.2016

Projekt vnitrostátní fúze sloučením zúčastněných společností ze dne 20. 5. 2016

Komentář k zahajovací rozvaze ZEAS Bánov, a.s. ke dni 1.1.2016

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu 2016

Výkazy ZEAS Bánov, a.s.

 

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je v ekologickém režimu, na 180 ha orné půdy jsou pěstovány ekologické obilniny a víceleté plodiny, 906 ha jsou trvalé travní porosty v ekologickém režimu.

Živočišná výroba

V roce 2013 společnost nakoupila simentálské jalovice - matky býků, a tak rozšířila masný program, který je jinak v celém rozsahu realizován na farmě Bystřice pod Lopeníkem.

V katastrech obce Bystřice p.Lop. a Komňa jsou paseny krávy bez tržní produkce mléka, a to v průměru 255 ks matek základního stáda, jejich telata, dále pak 220 jalovic určených pro obrat vlastního stáda a 10 plemenných býků.

Kontakt

ZEAS Bánov, a.s.
Člen představenstva:
Jana Vykoukalová
Tel.: +420 572 646 137
jana.vykoukalova@lukrom.cz
nahoru