ZEAS Bánov, a.s.

Objevte LUKROM

ZEAS Bánov, a.s.

Společnost ZEAS Bánov, a.s., vznikla v roce 1995 transformací zemědělského družstva na akciovou společnost. Do skupiny LUKROM byla začleněna v roce 1998.

Na farmě v Bánově jsou odchovávány holštýnské jalovice v počtu 400 – 500 ks, a to pro společnost Agroječmínek s.r.o.  Na farmě v Suché Lozi je středisko rostlinné výroby.

 

 

2018:

Notářský zápis

Výpis z obchodního rejstříku

Oznámení o způsobu uplatnění nároku na výplatu protiplnění za odevzdané akcie ZEAS Bánov, a.s.

Protokol o předání akcií

Dodatečná výzva - protiplnění za akcie

Projekt fúze sloučením ZEAS Bánov, a.s. a Ekologická farma Stupava, s.r.o.

 

2017:

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu 2018

Znalecký posudek o stanovení ceny akcií ZEAS Bánov, a.s.

Žádost o svolání valné hromady

 

2016:

Přepis akcií ZEAS Bánov - 2016

Pozvánka na MVH - ZEAS Bánov - 2016

Zpráva auditora o ověření zahajovací rozvahy ZEAS Bánov,a.s. k 1.1.2016

Společná znalecká zpráva o přezkoumání projektu fúze sloučením ZEAS Bánov a EKOZEAS ze dne 2.6.2016

Projekt vnitrostátní fúze sloučením zúčastněných společností ze dne 20. 5. 2016

Komentář k zahajovací rozvaze ZEAS Bánov, a.s. ke dni 1.1.2016

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu 2016

Výkazy ZEAS Bánov, a.s.

 

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je situována v katastrech Bánov, Suchá Loz, Bystřice pod Lopeníkem, Uherský Brod, Nivnice.

Na 1 290 ha orné půdy jsou pěstovány obilniny, olejniny a víceleté pícniny. Dále 122 ha trvalých travních porostů je z části určeno pro pastvu skotu, zbytek je určen pro výrobu sena.

 

 

Živočišná výroba

V roce 2013 společnost nakoupila simentálské jalovice zapsané do plemenné knihy, zapojené do programu kontroly užitkovosti.

Ročně je odchováno 5-8 plemenných býků, kteří jsou dokrmeni ve smluvní odchovně a následně jsou prodáni v dražbě plemenných býků.

 

Na farmě Králov probíhá v 5-ti halách výkrm brojlerových kuřat v jednorázovém zástavu cca 105 000 ks. Ročně uskutečníme 7 zástavů.

Brojlerová kuřata jsou vykrmena za cca 33 dní a sjou poražena na porážce Raciola Uherský Brod v průměrné váze 1,9 – 2 kg/ks.

 

 

Kontakt

ZEAS Bánov, a.s.
 

Předseda představenstva:           
JUDr. Tomáš Pavlíček
mob.: +420 724 736 227
tel.: +420 577 157 126
tomas.pavlicek@lukrom.cz

Člen představenstva:     
Jana Vykoukalová
tel.: +420 572 646 137
jana.vykoukalova@lukrom.cz

Vedoucí rostlinné výroby
Petr Stojaspal
mob.: +420 730 164 886
petr.stojaspal@lukrom.cz

Vedoucí živočišné výroby
Vlastimil Kopunec
mob.: +420 728 037 244


PŘEHLED VŠECH KONTAKTŮ
 
podniku ZEAS Bánov, a.s.

nahoru