Divize zemědělských komodit a krmiv

Objevte LUKROM

Představení divize

Sloučením dvou divizí (výroba krmných směsí a zemědělských komodit) v roce 2019 vznikla jedna samostatná divize zemědělských komodit a krmiv, která je plnohodnotnou součástí společnosti LUKROM, spol. s r.o.

 

 • K R M N É  S M Ě S I tvoří spolu s divizí živočišné výroby tzv. živočišnou vertikálu, která je zaměřena výhradně na živočišnou výrobu. Výroba krmných směsí se soustřeďuje na středisku v Lípě, která je registrována pro výrobu kompletních a doplňkových krmných směsí pro hospodářská zvířata s použitím premixů. Směsi se vyrábějí buď sypké, tvarované ve struktuře granulí 3 - 5 mm nebo drcené, volně ložené nebo pytlované.

  Zemědělským podnikům nabízíme krmné směsi pro prasata a drůbež. Dále pak doplňkové krmné směsi a bílkovinné koncentráty pro skot, směsi pro koně a králíky.

  Celková produkce byla v uplynulých letech minimálně 95.000 tun krmných směsí ročně, z toho zhruba 60% jsou krmné směsi pro drůbež, 29% pro prasata, 10% pro skot a 1% ostatní. 28% vyrobených krmných směsí je každoročně spotřebováno na našich farmách.

 

 • Z E M Ě D Ě L S K É  K O M O D I T Y představují s divizí agrochemie tzv. rostlinnou vertikálu, která je zaměřena výhradně na rostlinnou výrobu.

  Své služby poskytují prostřednictvím středisek v Lípě, Valašském Meziříčí a Slavkově. 

Středisko Lípa

 • Středisko Lípa se specializuje na výrobu krmných směsí pro hospodářská zvířata mimo přežvýkavců s použitím premixů v dávkování nad 0,2 %. Od roku 1996 zde proběhlo šest etap rekonstrukce výrobní linky, které umožnily její podstatně vyšší výkon s menší energetickou náročností na vyráběná krmiva a zároveň značné zvýšení produktivity práce.
 • Navažování krmných surovin je zajišťováno prostřednictvím pěti vah s váživostí od 50 do 2 000 kg, s přesností od 0,01 kg. Vyráběná krmiva je možné energeticky obohatit pomocí nástřiku rostlinného tuku do směsi nebo po tvarování nástřikem na granule. Dále mohou být nastřikovány tekuté enzymy, okyselovadla, případně protisalmonelní nebo protiplísňové přípravky.
 • Současná výrobní linka je plně automatizovaná, zaručuje tak vysoký standard vyráběných krmných směsí. Celý proces výroby je kontrolován obsluhou pomocí řídícího PC, veškeré úkony spojené s výrobou jsou zaznamenány a archivovány v bilancích.

 

 → OBJEV VŠE O MODERNIZACI A REKONSTRUKCI SILA V LÍPĚ ←

Služby a skladovací kapacity komodit

Nabídka služeb zemědělských komodit

 • nákup zemědělských komodit potravinářského i krmného charakteru
 • prodej zemědělských komodit
 • posklizňová úprava veškerých zemědělských komodit (sušení, čištění, skladování)

 

Skladovací kapacity

Celková skladovací kapacita divize zemědělských komodit je 70 000 t.

 

Středisko Lípa


Disponuje skladovací kapacitou 25 000 t v Lípě a skladovací kapacitou 5 000 t ve Volenově.

  

Středisko Valašské Meziříčí

 
Disponuje skladovací kapacitou 30 000 t.

 

 

Středisko Slavkov


Disponuje skladovací kapacitou 15 000 t.

 sko Vyškov 
 

Kontakty

Email: krmiva@lukrom.cz

Středisko Lípa • Lípa 81, PSČ 763 11
Ředitelka:
Martina Nejedlá
tel.: +420 577 157 120
mob.: +420 602 549 654
martina.nejedla@lukrom.cz

PŘEHLED VŠECH KONTAKTŮ divize zemědělských komodit a krmiv 

nahoru